Dokumenty Stowarzyszenia

DOKUMENTY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

"TRYGON -  ROZWÓJ I INNOWACJA"

 

1. Dokumentacja z Posiedzeń Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"

2. Dokumentacja z Posiedzeń Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"

3. Regulaminy:

a) Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"

b) Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"

4. Sprawozdania z działalności  Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"

5. Zestawienia rzeczowo - finansowe

 

Procedura Grantowa

Procedura grantowa-pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj