Galeria 2010

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY I ZARZĄDU

 

„Proces naboru, oceny i wyboru wniosków do finansowania w ramach LSR – przygotowanie członków i pracowników Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” do realizacji lokalnej strategii rozwoju”
Boguchwała, 12 grudnia 2009 r.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA

  LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
"TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"

 26.01.2010r.

SZKOLENIE W GMINIE ŚWILCZA

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW W GMINIE ŚWILCZA

15.02.2010r.

SZKOLENIE W GMINIE LUBENIA

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW W GMINIE LUBENIA

25.02.2010r.

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W GMINIE ŚWILCZA

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW ORGANIZOWANE PRZEZ LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" W GMINIE ŚWILCZA DN.15-16.03.2010R. W ZAKRESIE OSI 3 PROW
 

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W GMINIE LUBENIA

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW ORGANIZOWANE PRZEZ LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" W GMINIE LUBENIA DN.17-18.03.2010R. W ZAKRESIE OSI 3 PROW

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W GMINIE BOGUCHWAŁA

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW ORGANIZOWANE PRZEZ LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" W GMINIE ŚWILCZA DN.22-23.03.2010R. W ZAKRESIE OSI 3 PROW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA 

  LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
"TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"

 01.07.2010r.

 

 

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"
ORGANIZOWANE PRZEZ LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"
DLA TRZECH GMIN: BOGUCHWAŁA LUBENIA I ŚWILCZA
W DN.02.06.2010r.

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY, ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY, ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW  LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"

W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"
W BOGUCHWALE DN.02.06.2010r.

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE DZIAŁANIA "MAŁE PROJEKTY" W GMINIE ŚWILCZA

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "MAŁE PROJEKTY"
ORGANIZOWANE PRZEZ LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"
W GMINIE ŚWILCZA DN.08.06.2010r.

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE DZIAŁANIA "MAŁE PROJEKTY" W GMINIE LUBENIA

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "MAŁE PROJEKTY"
ORGANIZOWANE PRZEZ LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"
W GMINIE LUBENIA DN.09.06.2010r.

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE DZIAŁANIA "MAŁE PROJEKTY" W GMINIE BOGUCHWAŁA

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "MAŁE PROJEKTY"
ORGANIZOWANE PRZEZ LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"
W GMINIE BOGUCHWAŁA DN.10.06.2010r.

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY, ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"

 

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY, ZARZĄDU ORAZ PRACOWNIKÓW  LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"

W RAMACH DZIAŁANIA "MAŁE PROJEKTY"
W BOGUCHWALE DN.09.06.2010r.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA 

  LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
"TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"

 01.07.2010r.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj