Lokalna strategia rozwoju

procedury wyboru projektów

 

Procedura oceny i wyboru operacji wraz z wzorami stosowanych dokumentów z dnia 05.03.2013 rozszerzona o cele szczegółowe 1.4 i 3.3, dodanie przedsięwzięcia VII, wprowadzenie dodatkowego kryterium minimum oraz dodatkowych kryteriów oceny  - pobierz
 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj