Procedura grantowa

Procedura grantowa obowiązująca od 09.04.2019r.

ZASADY OGŁASZANIA ORAZ PRZEPROWADZANIA OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW-pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki-pobierz

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU-pobierz

załącznik nr 9a do WoPG-pobierz

załącznik nr 15 do WoPG-pobierz

załącznik nr 9b do WoPG-pobierz

załącznik nr 13 do WoPG-pobierz

załącznik nr 8 do WoPG-pobierz

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU-pobierz

załącznik nr 1 do UoPG-pobierz

załącznik nr 2 do UoPG-pobierz

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU-pobierz

załącznik nr2 do WoRG-pobierz

załącznik nr 3 do WoRG-pobierz

załącznik nr 4 do WoRG-pobierz

załącznik nr 10 do WoRG-pobierz

załącznik nr 11 do WoRG-pobierz

KARTA OCENY WSTĘPNEJ GRANTU-pobierz

KARTA OCENY GRANTU WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH -pobierz

KARTA OCENY GRANTU WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO-pobierz

KARTA OCENY GRANTU WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM POPRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH-pobierz

Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców-pobierz OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI-pobierz

REJESTR INTERSÓW CZŁONKA KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ-pobierz

Procedura grantowa obowiązująca do 09.04.2019r.

ZASADY OGŁASZANIA ORAZ PRZEPROWADZANIA OTWARTEGO NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW-pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki-pobierz

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU-pobierz

załącznik nr 9a do WoPG-pobierz

załącznik nr 15 do WoPG-pobierz

załącznik nr 9b do WoPG-pobierz

załącznik nr 13 do WoPG-pobierz

załącznik nr 8 do WoPG-pobierz

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU-pobierz

załącznik nr 1 do UoPG-pobierz

załącznik nr 2 do UoPG-pobierz

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU-pobierz

załącznik nr2 do WoRG-pobierz

załącznik nr 3 do WoRG-pobierz

załącznik nr 4 do WoRG-pobierz

załącznik nr 10 do WoRG-pobierz

załącznik nr 11 do WoRG-pobierz

KARTA OCENY WSTĘPNEJ GRANTU-pobierz

KARTA OCENY GRANTU WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH -pobierz

KARTA OCENY GRANTU WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO-pobierz

KARTA OCENY GRANTU WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU – WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM POPRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH-pobierz

Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców-pobierz OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI-pobierz

REJESTR INTERSÓW CZŁONKA KOMISJI SPRAWDZAJĄCEJ-pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj