Program dla Przedsiębiorców 2016

Ogłoszenie o naborze 3.10.2016-28.10.2016

Ogłoszenie o naborze 20.06.2016-31.08.2016

Regulamin Konkursu na działania informacyjno-promocyjne dla Przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała, Lubenia, Świlcza

Regulamin konkursu- więcej

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie- więcej

Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa

Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa-więcej

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de mini mis

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de mini mis-więcej

Oświadczenie Wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de mini mis

Oświadczenie Wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de mini mis -pobierz

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis

 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis- więcej

 

Oświadczenie dotyczące braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

 Oświadczenie dotyczące braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych -więcej

 

Wzór umowy

Wzór umowy- więcej

Wniosek o płatność

Wniosek o platność-więcej

Zestawienie dokumentów księgowych do wniosku o płatność

Zestawienie dokumentów ksiegowych do wniosku o płatność-więcej

Opis do faktury- wzór

Opis do faktury- wzór

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj