Program dla Przedsiębiorców 2014

Ogłoszenie o naborze 14.10.2014-27.10.2014

Regulamin Konkursu na działania informacyjno-promocyjne dla Przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała, Lubenia, Świlcza

-więcej

Wniosek o dofinansowanie

-więcej

Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa

-więcej

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

-więcej

Oświadczenie Wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimis

-więcej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

-więcej

Oświadczenie dotyczące braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

-więcej

Wzór umowy

-więcej

Wniosek o płatność

-więcej

Zestawienie dokumentów księgowych do wniosku o płatność

Zestawienie dokumentów księgowych do wniosku o płatność-więcej

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj