Aktualności

Relacja z warsztatu refleksyjnego

11-02-2020

 W dniu 7 lutego 2020r. w odbył się warsztat refleksyjny jako element ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. W warsztacie uczestniczyło 27 osób. Byli to członkowie Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura.

 

Spotkanie miało na celu podsumowanie stanu wdrażania naszej strategii za 2019r. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i ewentualne środki naprawcze będą zamieszczone w raporcie z realizacji finansowej i rzeczowej lokalnej strategi.

 

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"