Władze Stowarzyszenia

Kadencja 2020-2024

RADA

Przewodniczący

Adam Dziedzic

Zastępca Przewodniczącego

Wiesław Kąkol

Sekretarz

Urszula Jopek

Członek

Bogdan Cioch

Członek

Józef Król

Członek

Robert Lassota

Członek

Andrzej Maciołek

Członek

Paweł Piela

Członek

Wojciech Sikora

Członek

Adam Skoczylas

Członek

Roman Stefanik

Członek

Lubomir Wanat

 

ZARZĄD

Prezes Bogdan Dziedzic
Wiceprezes Bożena Baran
Wiceprezes Dorota Madej
Członek Dorota Łyszczek
Członek Roman Kałucki
Członek Władysław Rzepka
Członek Tomasz Salach
Członek Mariusz Kalandyk
Członek Alicja Warzybok

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Andrzej Piórkowski
Z-ca Przewodniczącego Andrzej  Świder
Członek Bogdan Dziedzic
Członek Grzegorz Raczak
Członek Waldemar Mach
Członek Marcin  Szpond

 

Kadencja 2016-2020

RADA

 

 

Przewodniczący

Adam Dziedzic

Zastępca Przewodniczącego

Wiesław Kąkol

Sekretarz

Urszula Gugała

Członek

Bogdan Cioch

Członek

Józef Król

Członek

Robert Lassota

Członek

Andrzej Maciołek

Członek

Paweł Piela

Członek

Wojciech Sikora

Członek

Adam Skoczylas

Członek

Roman Stefanik

Członek

Lubomir Wanat

ZARZĄD

 

Prezes Bogdan Dziedzic
Wiceprezes Bożena Baran
Wiceprezes Dorota Madej
Członek Dorota Łyszczek
Członek Roman Kałucki
Członek Władysław Rzepka
Członek Tomasz Salach
Członek Mariusz Kalandyk
Członek Alicja Warzybok

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący Andrzej Piórkowski
Z-ca Przewodniczącego Tadeusz  Kalandyk
Członek Bogdan Dziedzic
Członek Grzegorz Smosna
Członek Waldemar Mach
Członek Anna Szostek

 

Kadencja 2012-2016

RADA

 

Przewodniczący

Adam Dziedzic

Zastępca Przewodniczącego

Józef Król

Sekretarz

Katarzyna Kowalska

Członek

Bogdan Cioch

Członek

Wiesław Dronka

Członek

Robert Lassota

Członek

Andrzej Maciołek

Członek

Paweł Piela

Członek

Wojciech Sikora

Członek

Adam Skoczylas

Członek

Roman Stefanik

Członek

Lubomir Wanat

ZARZĄD

 

Prezes Adam Kalandyk
Wiceprezes Bożena Wiśniowska
Wiceprezes Dorota Madej
Członek Dorota Łyszczek
Członek Krystyna Kiełbasa
Członek Władysław Rzepka
Członek Tomasz Salach
Członek Ewa Śliwa
Członek Alicja Warzybok

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący Andrzej Piórkowski
Z-ca Przewodniczącego Tadeusz Kalandyk
Członek Bogdan Dziedzic
Członek Tomasz Kotowicz
Członek Waldemar Mach
Członek Anna Szostek

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj