Nabory LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G- (Wzmacnianie kapitału społecznego)

 Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków  o powierzenie grantu w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w zakresie: Wzmocnienia Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - ogłoszenie o naborze wniosków 2/2020/G. 

Ogłoszenia o naborze wniosków 1/2020/G - Promowanie obszaru objętego LSR

 Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków  o powierzenie grantu w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w zakresie:  Promowania Obszaru Objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020/G.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków
o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie
promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019 – rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczejogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 – podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków
o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej-
ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019

 

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 3/2018 (podejmowanie działalności gospodarczej)

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej- ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2018 (zachowanie dziedzictwa loklanego)

Data publikacji: 15/12/2017

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego - ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 (promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych)

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie "Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych" - ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018.

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2017 (budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych)

Data publikacji: 31/07/2017

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych - ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2/2016 (rozwijanie działalności gospodarczej)

Data publikacji: 14/11/2016

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej - ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2016 (podejmowanie działalności gospodarczej)

Data publikacji: 14.11.2016

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - ogłoszenie o naborze wniosków Nr 1/2016

 

BEZPŁATNE DORADZTWO W ZAKRESIE PISANIA BIZNESPLANU W RAMACH PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" organizuje bezpłatne doradztwo w zakresie pisania biznesplanu w ramach "Podejmowanie działalności gospodarczej" i "Rozwijanie działalności gospodarczej", w dniach : 07.12.2016 r., 14.12.2016 r., 21.12.2016 r.w biurze Stowarzyszenia w Boguchwale 36-040 Pl. Rynek 2, pokój nr 1.05, w godz: 14.00 - 17.00.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIEDZEŃ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"

Protokół 1/2020 z posiedzenia Rady w dniu 07.02.2020r. - pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 1/2019/G- pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 1/2019/G - pobierz

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protokół 2/2019 z posiedzenia Rady z dnia 11.10.2019 - pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół 1/2019 z posiedzenia Rady z dnia 10.09.2019r- pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 1/2019-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 1/2019 -pobierz

Lista rankingowa operacji nie wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 1/2019 -pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 2/2019-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 2/2019-pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 3/2019-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 3/2019-pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 4/2019-pobierz
Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 4/2019 -pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protokół 7/2018 z posiedzenia Rady z dnia 27.12.2018r. - pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 6/2018/G - pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 7/2018/G - pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protokół 6/2018 z posiedzenia Rady z dnia 19.10.2018-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 3/2018-pobierz
lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 4/2018/G-pobierz
lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 5/2018/G-pobierz

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokółnr 5/2018 z posiedzenia rady z dnia 09.08.2018-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 1/2018/G-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 2/2018/G-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 4/2018-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru  nr5/2018-pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół nr 4/2018 z posiedzenia rady z dnia 25.06.2018r - pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru 3-2018 - pobierz

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Protokół nr 2/2018 z posiedzenia rady z dnia 09.04.2018r - pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru 3-2018 - pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Rady z dnia 01.03.2018r - pobierz

Lista ranikngowa operacji wybranych do finansowania dotyczaca naboru 2-2018 -pobierz

Lista ranikngowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru 1-2018-pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół nr 7/2017 z posiedzenia Rady z dnia 14.12.2017 - pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół nr 6/2017 z posiedzenia Rady z dnia 28.09.2017 - pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania z dnia 28.09.2017r. - pobierz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół nr 5/2017 z posiedzenia Rady z dnia 6 czerwca 2017r.  - pobierz

Lista rankingowa - lista techniczna (po uwzglednionych protestach) ocenionych/wybranych do finansowania operacji w ramacg działania "podejmowanie działalności gospodarczej" - pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół nr 4/2017 z posiedzenia Rady z dnia 7 kwitetnia 2017r. - pobierz

Lista rankingowa - lista techniczna (po uwzględnionych protestach) ocenionych/wybranych do finansowania operacji w ramach "Podejmowanie działalności gospodarczej" - pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół nr 3/2017 z posiedzenia Rady z dnia 9 marca 2017r.- pobierz

Lista rankingowa - lista techniczna (po uwzględnionych protestach) ocenionych/wybranych do finansowania operacji w ramach działania "Podejmowanie działalności gospodarczej" - pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Rady z dnia 24 lutego 2017r.- pobierz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autopoprawka do protokołu nr 1/2017 z posiedzenia Rady - pobierz

Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady (str.od 1 do 25)-pobierz

Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady (str. od 26 do 49) - pobierz

  


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj