Formularze wniosków i umów

Formularze wsniosków i umów

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z  - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - pobierz

 2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z - pobierz

 3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe (.excel) - pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - pobierz

 4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstw

 5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa -pobierz

 6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - pobierz

 7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - pobierz

 8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - pobierz

 9) Sprawozdanie z realizacji biznesplanu - pobierz

     Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - pobierz

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z -pobierz

 2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 3z) - pobierz

 3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) - pobierz
 • Biznesplan (.docx) - pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe (xlsx)- pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - pobierz

 4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - pobierz

 5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - pobierz

 6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - pobierz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - pobierz

 7)  Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (.excel) - pobierz

      Informacja pomocnuicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf)- pobierz

 

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - pobierz

 2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - pobierz

     Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji - pobierz

     Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji - pobierz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) -pobierz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)- pobierz

 4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - pobierz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z -pobierz

 5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - pobierz

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj