Aktualności

Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 07.02.2020r.

12-02-2020

 W dniu 07.02.2020r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w trakcie którego, zostały poddane do oceny wnioski złożone w ramach naboru 1/2019/G na operacje w zakresie „Wzmacnianie Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”. 

Do oceny zostało poddane 5 wniosków na łączną wartość wnioskowanych dotacji: 44 490,00 zł.

Kwota ta nie pozwoliła LGD na osiągnięcie minimalnej kwoty niezbędnej do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy o minimalnej wymaganej wartości 50 000,00 zł.
W związku z powyższym konieczne będzie ponowne ogłoszenie otwartego naboru o powierzenie grantów z zakresu „Wzmacnianie Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Całkowita kwota środków przewidzianych w LSR na dofinansowanie operacji w tym naborze wynosiła: 52 500,00 zł.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 07.02.2020r. - pobierz

 

 

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj