Aktualności

Informacja z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 maja 2020 r.

04-06-2020

W dniu 28 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" w trakcie którego, zostały poddane do oceny wnioski złożone w ramach naboru nr 1/2020/G oraz naboru nr 2/2020/G.

 

W ramach naboru nr 1/2020/G z zakresu "Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych" Rada LGD wybrała do finansowania nałączną kwotę 50 000,00 zł. -  5 wniosków jakie wpłyneły do biura LGD w trakcie trwania naboru. Wszystkie wnioski zmieściły się w limicie środków określonym w ogłoszeniu o naborze.

W ramach naboru nr 2/2020/G z zakresu "Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych" Rada LGD wybrała do finansowania na łączną kwotę 52 499,00 zł. - 6 wniosków jakie wpłynęły do biura LGD w takcie trwania naboru. Wszystkie wnioski zmieściły się w limicie srodków określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD w dniu 28 maja 2020 r. - pobierz

Lista rankingowa wybranych do finansowania grantów w ramach naboru nr 1/2020/G - pobierz

Lista rankingowa wybranych do finansowania grantów w ramach naboiru nr 2/2020/G - pobierz

 

lista aktualności

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj