Dokumenty - Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi":

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Formularze (wer. 6/z) obowiązujące dla naborów ogłoszonych nie wcześniej niż w dniu 01.07.2013 r.

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja nieedytowalna) - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz wersja z 29.04.2014 r.

Formularze (wer. 5/z) obowiązujące dla naborów wszczętych po 31.10.2012 r.

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja nieedytowalna) - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

 

Dokumenty obowiązujące dla naborów, które rozpoczną się nie wcześniej niż 1 czerwca 2012 roku

Wniosek o przyznanie pomocy /z4 - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z4 - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z4 - pobierz

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD W RAMACH DZIAŁANIA „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” 13 V - 11 VI 2013

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 
1. Opis projektu w odniesieniu do kryteriów wyboru operacji (Załącznik nr 1) - pobierz

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”w zakresie dodatkowych zadań

 

1. Opis projektu w odniesieniu do kryteriów wyboru operacji (Załącznik nr 1) - pobierz

 

 

ZESTAWIENIE FAKTUR LUB RÓWNOWAŻNYCH DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie koszty wraz z instrukcja wypełniania - pobierz

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

UMOWA

Umowa przyznania pomocy z5 - pobierz

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji - pobierz

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji - pobierz

ANKIETA MONITORUJĄCA

Ankieta monitorująca dla działania 4.1/413 „Odnowa i rozwój wsi” - pobierz 

Instrukcja wypełnienia ankiety monitorującej dla działania 4.1/413 „Odnowa i rozwój wsi” - pobierz

WNIOSEK NASTĘPCY O PRZYZNANIE POMOCY

Wersja 2/z - obowiązuje od 12.04.2012 r


Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) - pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja nieedytowalna) - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj