Sprawozdania

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

"TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"

ZA ROK 2009

Pliki do pobrania

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
"TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"
ZA ROK 2011

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
"TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"
ZA ROK 2012

Pliki do pobrania

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

"TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA"

ZA ROK 2013

Pliki do pobrania

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"