2.2 Dokumentacja obowiązująca w ramach naboru 14 XI-13 XII.2011

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

FORMULARZ WNIOSKU

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013

Pliki do pobrania

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

1. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Załącznik nr 1)

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj