1.2 Dokumentacja obowiązująca w ramach naboru 14 XI-13 XII.2011

INTERAKTYWNY FORMULARZ WNIOSKU

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełnienia. Dokumenty obowiązujące od 18.07.2011 (wersja 5z)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów,
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013

Pliki do pobrania

NARZĘDZIA POMOCNICZE: WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZASADY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO zgodnie z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 w wersji – 3z   ⇒ KLICK

 

Wzór zapytania ofertowego znajduje się w formularzu wniosku dla małych projektów w ZAKŁADCE NR 25 w wersji wniosku 3z.

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

 Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w zakresie „małych projektów”  tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
 
1.      Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1)
2.      Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Załącznik nr 2)

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj