Odnowa i rozwój wsi

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
za pośrednictwem
 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin :
Lubenia, Świlcza oraz Miasta i Gminy Boguchwała
 
Termin składania wniosków : od 31 maja  2010 r. do 29 czerwca 2010 r.
Miejsce składania wniosków :
Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl 
2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl 
2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Limit dostępnych środków na operacje w zakresie „Odnowa i rozwój wsi” w 2010 r. wynosi 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Boguchwale;  ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (p.118) w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371, 
2.     Siedzibie   Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy; 36 – 072 ŚWILCZA 168 (p. 28) w każdy wtorek w godzinach od 9.00 – 17.00 TEL. (17)86 70 128
3.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni; 36 – 042 LUBENIA 131 (p.23) w każdy czwartek w godzinach od 9.00 – 17.00 TEL: (17) 85 03 914 wew.47

 

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania
 „Odnowa i rozwój wsi ”
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
 
 
 
 
I.     Lokalne kryteria wyboru operacji
 
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
 
Opis kryterium
Max liczba punktów
Dla inwestycji kubaturowych:
Liczba podmiotów (stowarzyszeń, organizacji, grup nieformalnych) korzystających z wybudowanej/ wyremontowanej infrastruktury
1-2    - 10 pkt,
3 –4 -15 pkt
5 -     20 pkt,
powyżej 5 – 30 pkt
Dla inwestycji urządzających przestrzeń publiczną:
Liczba osób korzystających średniorocznie z infrastruktury
do 100 osób – 10 pkt
100 – 300 osób – 15 pkt,
300 – 500 osób – 20 pkt
powyżej 500 osób – 30 pkt
30
Operacja przyczynia się do zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego – 15 pkt.
15
Operacja przyczynia się do rozwoju turystyki lub tworzenia bazy dla aktywnego wypoczynku: – 15 pkt.
15
Przedmiotem inwestycji jest obiekt ujęty w spisie zabytków architektury i budownictwa Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 10 pkt
10
Dla inwestycji kubaturowych – koszt wybudowanego/ wyremontowanego metra kwadratowego powierzchni użytkowej – wskaźnik wyliczany liniowo 20 punktów najniższy koszt, 0 pkt najwyższy koszt,
Dla pozostałych inwestycji
Koszt ukształtowania metra kwadratowego powierzchni publicznej wskaźnik wyliczany liniowo 20 punktów najniższy koszt, 0 pkt najwyższy koszt
20
Kwota dofinansowania jest mniejsza od maksymalnej
Wyliczane liniowo dla wszystkich wniosków – max kwota 0 minimalna 10
10
 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach działania - "Odnowa i rozwój wsi"

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”
 
1.       Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu doświadczenia w realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej (wzór- Załącznik nr 1)
2.       Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (wzór- Załącznik nr 2)
 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj