Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 07.01.2009r.

(Załącznik nr 1 do UMOWY RAMOWEJ Z DNIA 21.05.2009r.) - pobierz LSR

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 26.01.2010r.

(Załącznik nr 1 ANEKSU NR 2 Z DNIA 12.03.2010r. DO UMOWY RAMOWEJ) - pobierz LSR

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 01.07.2010r.

(Załącznik nr 1 ANEKSU NR 3 Z DNIA 08.09.2010r. DO UMOWY RAMOWEJ) - pobierz LSR

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 14.12.2010r.

(Załącznik nr 1 ANEKSU NR 5 Z DNIA 11.01.2011r. DO UMOWY RAMOWEJ) - pobierz LSR

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 27.01.2011r.

(Załącznik nr 1 ANEKSU NR 6 Z DNIA 24.03.2011r. DO UMOWY RAMOWEJ) - pobierz LSR

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 08.11.2011r.
(Załącznik nr 1 ANEKSU NR 8
Z DNIA 23.11.2011r. DO UMOWY RAMOWEJ) - pobierz LSR

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 25.05.2012r.

(Załącznik nr 1 ANEKSU NR 9 Z DNIA 05.07.2012r. DO UMOWY RAMOWEJ) - pobierz LSR 

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  
 LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 18.12.2012 r.

(Załącznik nr 1 ANEKSU NR 11 Z DNIA 08.01.2013 r. DO UMOWY RAMOWEJ) - pobierz LSR
 

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  
  LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 05.03.2013 r.

 (Załącznik nr 1 ANEKSU NR 14 Z DNIA 22.03.2013 r. DO UMOWY RAMOWEJ) -
pobierz LSR 

PROJEKT ZMIANY LSR  W ZAKRESIE DODATKOWYCH ZADAŃ - pobierz
 

ZAŁĄCZNIKI DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACJA”

ZAŁĄCZNIK 1         Wykaz członków LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” - pobierz 
ZAŁĄCZNIK 2         Statut i regulaminy LGD
                                   2.1 Statut LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” - pobierz
                                   2.2 Regulamin Pracy Rady LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” - pobierz
                                   2.3 Regulamin Zarządu LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” - pobierz
ZAŁĄCZNIK 3         Doświadczenie i kwalifikacje Rady LGD- pobierz
ZAŁĄCZNIK 4         Doświadczenie członków LGD - pobierz
ZAŁĄCZNIK 5         Procedura wyboru operacji wraz z wzorami stosowanych dokumentów - pobierz 

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
"TRYGON- ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 10.09.2013r. - pobierz LSR

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  
 LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 30.05.2014 r.

(Załącznik nr 1 ANEKSU NR 17 Z DNIA 21.05.2009 r. DO UMOWY RAMOWEJ)
- pobierz LSR

TEKST UJEDNOLICONY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
LGD "TRYGON - ROZWÓJ I INNOWACJA" PO ZMIANACH Z DNIA 16.09.2014r.

(Załącznik nr 1 ANEKSU NR 18 Z DNIA 21.05.2009 r. DO UMOWY RAMOWEJ) -pobierz LSR-

Załącznik nr 1- wykaz członków po zmianach -pobierz
Załacznik nr 2 Statut i regulaminy LGD
2.1 Statut LGD "Trygon-Rozwój i Innowacja"- pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj